brave-ledger-verification=cb7f552613f7cac4bb440113ea7f30fafe346a5a0e9e4a831ac1ad8f72160d20 Perfringo – Een Nieuwe Kans
  • 06-29445005
  • Info@perfringo.nl

Naar schatting zijn er dagelijks 1500 jongens die zichzelf in de prostitutie bevinden. Waar bij sommige jongens dwang/chantage/mensenhandel en drugs de realiteit van hun bestaan zijn. Jongens die zich in onveilige en gevaarlijke situaties manoeuvreren. En deze jongens die aandacht en hulp het hardst nodig hebben lopen dit tevergeefs vaak mis. Door maatschappelijke stigma’s, taboes en handelingsverlegenheid is deze groep vaak uit zicht bij hulpverlening.

Perfringo maakt zich sterk voor deze doelgroep. Perfringo is latijn voor Doorbraak, Nieuwe Kans. Perfringo werkt aan verandering van maatschappelijk denken en politiek beleid. En doet dit door lokaal door de huidige situatie in kaart te brengen en duurzame veranderingen toe te passen met de hulp van het werkveld. Door op bewustwording te sturen en effectief samen te werken zijn al veel stappen gezet en nog veel meer stappen te zetten!

Perfringo werkt met de doelgroep voor de doelgroep. Door de kennis en ervaringen van de doelgroep te gebruiken en echt te focussen op wat de behoeftes zijn ontstaan niet alleen bruggen maar ook duurzame oplossingen.

Verhalen om niet te vergeten

Dit is het verhaal van een jongen uit de Randstad. Toen hij 16 was had hij door zijn drugsgebruik al hoge schulden opgebouwd. Om deze te kunnen betalen maakte hij de keuze om paydates te gaan doen. Het geld was te verleidelijk en achteraf besefte hij pas dat hij de gevolgen kon overzien. Hij vertelt mij dat hij uiteindelijk een stuk of 20 paydates heeft gehad. Soms ging het mis wanneer de klant opeens een stuk ouder bleek of wegliep zonder te betalen. De allerlaatste paydate ging het echt verkeerd. Hij werd door zijn klant vastgebonden en verkracht. Hij was erg bang maar heeft uiteindelijk wel de stap gemaakt om aangifte te doen. Hij deed dit in de hoop dit bij andere jongens te kunnen voorkomen. Door deze stap heeft hij de hulp gekregen die hij nodig had om zijn trauma te verwerken. Ik vraag hem of hij spijt heeft dat hij er ooit mee is begonnen. Hij vertelt dat, wanneer hij de keuze opnieuw zou kunnen maken, hij dit zeker nooit meer zou doen. Hij weet nu wat de gevolgen zijn van deze keuze. Hij dacht destijds dat het een gemakkelijke manier was om iets bij te verdienen was maar het pakte rampzalig uit. Hij verloor veel vrienden, het ging ten koste van zijn opleiding en de lichamelijke en mentale gevolgen waren groot. Hij vindt het nog steeds lastig om over deze gebeurtenissen te praten, maar wil dit graag doen om andere jongen te behoeden voor wat hem is overkomen. Hij wil dat er veel meer aandacht komt voor jongens in de prostitutie en hoopt met zijn verhaal jongens te inspireren om eruit te stappen. Wanneer dit, om welke reden dan ook, niet haalbaar is, wil hij ze stimuleren om goed om de eigen veiligheid te denken. Wanneer eruit stappen echt niet lukt, zegt hij: “Stel regels op, spreek op een veilige en bekende plek af, overleg eerst en laat de klant vooraf betalen. En zijn allerbelangrijkste advies: “Doe het altijd veilig en geef duidelijk je grenzen aan!”

Een jongen vertelt hoe hij aan paydates doet om extra te verdienen naast zijn huidige baan. Doordat er een enorme vraag is naar jongens die aan paydates doen vertelt hij dat hij selectief kan zijn met klanten. Hij doet het voornamelijk met ”jongere” klanten maar indien de nood naar geld nodig is ook oudere klanten. Hij vertelt ook dat hij heel selectief is met klanten en voor zover mogelijk alles eraan doet zijn eigen grenzen en veiligheid te garanderen. Hij wil nog wel zeggen dat hij het niet aanraadt aan andere jongens en dat er wel echt gevaar kan zijn dus dat je goed moet oppassen en om je veiligheid moet denken

Een jongen die nu gelukkig uit de prostitutie is vertelde mij over zijn tijd in de prostitutie. Hij werd gedwongen om voor zijn pooier te werken. Elke stap die je zet wist hij. Hij weet je schoolrooster. Kortom hij weet alles wat je doet. Hij zag normale vlotte jongens die zowel mentaal als fysiek gesloopt werden als ze tegenstribbelden of niet wilden werken. Hij zegt dat hij destijds niemand meer vertrouwde hij voelde zich constant vies en haatte zichzelf. Hij haatte de wereld en werd meegesleurd in een verkeerd milieu, Gelukkig wist hij wel te ontsnappen uiteindelijk. Hij gaf aan hoe lang het duurde voordat hij eindelijk weer mensen een beetje kunt vertrouwen. Gelukkig gaat het nu goed met deze jongen alleen verteld hij wel dat het een last is die hij altijd met zich mee zal dragen.

Previous
Next

Aanbod

Workshop

Perfringo biedt een interactieve workshop aan die bewustwording stimuleert. Die professionals bewust maakt van hun eigen referentiekader en de acties en patronen die dit tot gevolg hebben. De workshop biedt handvatten voor signalering, risico’s , contactlegging en outreachend werken. De workshop is inzetbaar voor professionals en vrijwilligers en wordt op maat gemaakt naar behoefte.

Advies

Perfringo begeleid en stuurt teams die werken of willen werken met jongens en mannen in de prostitutie. Door de kennis, expertise en ervaring van Perfringo wordt passend advies aangeboden die leidt tot duurzame en passende oplossingen.

Onderzoek

Perfringo onderzoekt zowel online als offline. Het outreachende veldwerk richt zich op het in beeld brengen van de doelgroep en de behoeftes. Ook wordt het werkveld in kaart en kijkt vervolgens hoe bruggen kunnen worden gecreëerd. Effectieve duurzame samenwerkingen en goed beleid gevormd ontstaan kan.

Werkwijze

Erop – Af

Design Based

Ervaringsdeksundigheid

Presentiebenadering

Contact

Neem gerust contact op!

Info@perfringo.nl | 06-29445005


Facebook-f


Linkedin

mail order bride