Naar schatting zijn er dagelijks 1500 jongens die zichzelf in de prostitutie bevinden. Waar bij sommige jongens dwang/chantage/mensenhandel en drugs de realiteit van hun bestaan zijn. Jongens die zich in onveilige en gevaarlijke situaties manoeuvreren. En deze jongens die aandacht en hulp het hardst nodig hebben lopen dit tevergeefs vaak mis. Door maatschappelijke stigma’s, taboes en handelingsverlegenheid is deze groep vaak uit zicht bij hulpverlening.

Perfringo maakt zich sterk voor deze doelgroep. Perfringo is latijn voor Doorbraak, Nieuwe Kans. Perfringo werkt aan verandering van maatschappelijk denken en politiek beleid. En doet dit door lokaal door de huidige situatie in kaart te brengen en duurzame veranderingen toe te passen met de hulp van het werkveld. Door op bewustwording te sturen en effectief samen te werken zijn al veel stappen gezet en nog veel meer stappen te zetten!

Perfringo werkt met de doelgroep voor de doelgroep. Door de kennis en ervaringen van de doelgroep te gebruiken en echt te focussen op wat de behoeftes zijn ontstaan niet alleen bruggen maar ook duurzame oplossingen.

Verhalen om niet te vergeten

Aanbod

Workshop

Perfringo biedt een interactieve workshop aan die bewustwording stimuleert. Die professionals bewust maakt van hun eigen referentiekader en de acties en patronen die dit tot gevolg hebben. De workshop biedt handvatten voor signalering, risico's , contactlegging en outreachend werken. De workshop is inzetbaar voor professionals en vrijwilligers en wordt op maat gemaakt naar behoefte.

Advies

Perfringo begeleid en stuurt teams die werken of willen werken met jongens en mannen in de prostitutie. Door de kennis, expertise en ervaring van Perfringo wordt passend advies aangeboden die leidt tot duurzame en passende oplossingen.

Onderzoek

Perfringo onderzoekt zowel online als offline. Het outreachende veldwerk richt zich op het in beeld brengen van de doelgroep en de behoeftes. Ook wordt het werkveld in kaart en kijkt vervolgens hoe bruggen kunnen worden gecreëerd. Effectieve duurzame samenwerkingen en goed beleid gevormd ontstaan kan.

Werkwijze

Erop - Af

Design Based

Ervaringsdeksundigheid

Presentiebenadering

Contact

Neem gerust contact op!

Info@perfringo.nl | 06-30947693