Naar schatting zijn er dagelijks 1500 jongens die zichzelf in de prostitutie bevinden. Waar bij sommige jongens dwang/chantage/mensenhandel en drugs de realiteit van hun bestaan zijn. Jongens die zich in onveilige en gevaarlijke situaties manoeuvreren. En deze jongens die aandacht en hulp het hardst nodig hebben lopen dit tevergeefs vaak mis. Door maatschappelijke stigma’s, taboes en handelingsverlegenheid is deze groep vaak uit zicht bij hulpverlening.

Perfringo maakt zich sterk voor deze doelgroep. Perfringo is latijn voor Doorbraak, Nieuwe Kans. Perfringo werkt aan verandering van maatschappelijk denken en politiek beleid. En doet dit door lokaal door de huidige situatie in kaart te brengen en duurzame veranderingen toe te passen met de hulp van het werkveld. Door op bewustwording te sturen en effectief samen te werken zijn al veel stappen gezet en nog veel meer stappen te zetten!

Perfringo werkt met de doelgroep voor de doelgroep. Door de kennis en ervaringen van de doelgroep te gebruiken en echt te focussen op wat de behoeftes zijn ontstaan niet alleen bruggen maar ook duurzame oplossingen.

Verhalen om niet te vergeten
Dit is het verhaal van een jongen uit de Randstad. Hij was 16 jaar en door zijn drugsgebruik had hij schulden opgebouwd. Toen de schulden dusdanig hoog waren maakte hij de keuze om aan paydates te gaan doen. Het geld was te verleidelijk en hij kon de gevolgen niet overzien. Hij vertelde dat hij uiteindelijk een stuk of 20 paydates heeft gedaan. Het was al eens mis gegaan dat de klant opeens een stuk ouder bleek of wegliep zonder te betalen. Maar de allerlaatste keer ging het echt de mist in. Hij werd vastgebonden en werd verkracht. Hij was heel bang maar heeft uiteindelijk wel de stap gemaakt om aangifte te doen. Hij deed dit zodat hij dit wellicht bij andere jongens kon voorkomen. Door deze juiste stap heeft hij de hulp gekregen die hij nodig had om zijn trauma te verwerken. Ik vroeg hem of hij spijt heeft dat hij er ooit mee is begonnen. Hij verteld dat als hij de keuze opnieuw zou kunnen maken hij dit nooit zou doen als hij wist wat voor gevolgen er allemaal aan zitten. Hij dacht dat het even makkelijk bijverdienen was maar dit viel op alle fronten tegen. Hij verloor veel vrienden. Het ging ten koste van zijn school en het ergste was de lichamelijke en mentale gevolgen. Hij vind het nog steeds lastig over zijn gebeurtenissen te praten maar hij wil dit graag doen om andere jongen te behouden voor wat hem is overkomen. Hij wil dat er veel meer aandacht komt voor jongens in de prostitutie. Hij hoopt met zijn verhaal jongens te inspireren om de stap eruit te maken. Als dit niet haalbaar is wil hij ze stimuleren om goed om je eigen veiligheid te denken. Stel regels op, spreek op een veilige/bekende plek af, overleg eerst en laat de klant vooraf betalen. En zijn allerbelangrijkste advies; Doe het altijd veilig en geef duidelijk je grenzen aan!

Aanbod

Workshop

Perfringo biedt een interactieve workshop aan die bewustwording stimuleert. Die professionals bewust maakt van hun eigen referentiekader en de acties en patronen die dit tot gevolg hebben. De workshop biedt handvatten voor signalering, risico's , contactlegging en outreachend werken. De workshop is inzetbaar voor professionals en vrijwilligers en wordt op maat gemaakt naar behoefte.

Advies

Perfringo begeleid en stuurt teams die werken of willen werken met jongens en mannen in de prostitutie. Door de kennis, expertise en ervaring van Perfringo wordt passend advies aangeboden die leidt tot duurzame en passende oplossingen.

Onderzoek

Perfringo onderzoekt zowel online als offline. Het outreachende veldwerk richt zich op het in beeld brengen van de doelgroep en de behoeftes. Ook wordt het werkveld in kaart en kijkt vervolgens hoe bruggen kunnen worden gecreƫerd. Effectieve duurzame samenwerkingen en goed beleid gevormd ontstaan kan.

Werkwijze

Erop - Af

Design Based

Ervaringsdeksundigheid

Presentiebenadering

Contact

Aarzel niet om contact op te nemen!

Info@perfringo.nl | 06-30947693